Menu Content/Inhalt
mobil porno indir mobil porno indir
Aktuálně arrow Úřední deska arrow Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva Obce Kaňovice konaného dne 29.6.2018
Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva Obce Kaňovice konaného dne 29.6.2018

Usnesení č. 29/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2017, přednesený kronikářkou obce Mgr. Miroslavou Štěpaníkovou.
Pro : 6   Proti :  0   Zdržel se : 0

Usnesení č. 30/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice  za rok 2017 č. 266/2017 /IAK.
Závěrečný účet obce za rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce obce Kaňovice a elektronické úřední desce  ve dnech 12.6.2018 – 28.6.2018. Připomínky k danému dokumentu nebyly uplatněny.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce odstranit nedostatky uvedené ve zprávě o přezkoumání hospodaření obce v termínu do 30. 9. 2018.
Hlasování:  Pro :   6            Proti : 0   Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č. 31/2018
Zastupitelstvo obce Kaňovice schvaluje účetní závěrku roku 2017.
Hlasování:  Pro :   6            Proti : 0   Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č. 32/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. I/2018, které je přílohou tohoto zápisu a ukládá starostovi obce zapracovat toto opatření do ekonomického systému obce.
Pro :  6  Proti : 0    Zdržel se : 0

Usnesení č. 33/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 1516/1, po geometrickém zaměření paní Věře Matelové, Na Honech II 4918, Zlín.
Prodejní cena uvedeného pozemku činí 35,-- Kč/1m². Podmínkou prodeje pozemku je zřízení věcného břemene pro Obec Kaňovice.
Kupující se zavazuje uhradit náklady na: zaměření pozemku, vypracování kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a náklady na vklad věcného břemene.
K výše uvedenému prodeji byl vyhlášen od 29.5. do 13.6.2018 záměr, ke kterému nebyly z řad občanů vzneseny žádné připomínky.
Pro : 6   Proti :  0   Zdržel se: 0

Usnesení č. 34/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o dílo č. 2018-ML0257“ mezi obcí Kaňovice a firmou Bonita Group Service s.r.o. se sídlem Koráb 131, Tišnov, IČO 27738795, jako vítěze veřejné zakázky na dodávku a montáž herních prvků k projektu „Na dětské hřiště Kaňovice, těší se děti velice“.  Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.
Pro : 6   Proti :  0   Zdržel se : 0

Usnesení č. 35/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši 10 000,-- Kč ZŠ a MŠ Hřivínův Újezd na uhrazení části nákladů spojených s nákupem interaktivní tabule pro potřeby výchově-vzdělávací práce v mateřské škole.
Ukládá starostovi obce podepsat s žadatelem darovací smlouvu.
Pro :  6  Proti :  0   Zdržel se : 0

Usnesení č. 36/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu zastaralého osvětlení na hřbitově, spočívající v instalaci nových LED svítidel značky Phillips a nátěru sloupů.
Pro : 6   Proti :  0   Zdržel se : 0

Usnesení č. 37/2018
Zastupitelstvo obce stanovilo pro volby do zastupitelstva obce Kaňovice, konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018 počet 7 (sedm) členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022.
Pro :  6  Proti :  0   Zdržel se : 0

Usnesení č. 38/2018
Zastupitelstvo obce vydá záměr na odkoupení části obecního pozemku p.č. 1517/1 a p.č 62.
Pro : 6   Proti :  0   Zdržel se : 0

Usnesení č. 39/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup párty stanu o rozměru 6x12 m pro potřeby obce při pořádání kulturních a společenských akcí v areálu za obecním úřadem
Pro : 6   Proti :  0   Zdržel se : 0

 

 

keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara istanbul düğün salonları istanbul düğün salonları ankara düğün salonları bursa düğün salonları izmir düğün salonları düğün salonları bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır kombi servisi ankara fotokopi makinası fotokopi selfie web tasarımı ankara almanya vize yds kursları genel ingilizce kursları tadilat tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme ankara reklam ajansı yapı denetim firması düğün davetiyesi düğün davetiye düğün davetiye modelleri düğün davetiyesi fiyatları düğün davetiyesi basımı ankara düğün davetiyesi ankarada davetiye basan firmalar acı çehre arap kızı kremi bombax diş beyazlatıcı maurers meksika biberi minoxidil radian masaj kremi rogain salyangoz kremi fx15 zayıflama kemeri uçak bileti mantolama yalıtım izolasyon mantolama ankara ısı yalıtımı taş yünü